Меню
Остання редакція: 10 квітня 2019

Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільськогосподарської кооперації сільських територій»

23-24 жовтня 2018 р. на базі Науково-методичного центру «Агроосвіта» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільськогосподарської кооперації сільських територій».

Метою конференції було обговорення проблем, пошуку шляхів та механізмів посилення ролі аграрних закладів освіти у розвитку сільськогосподарської кооперації. Участь у заході взяли представники аграрних закладів освіти, органів влади, сільськогосподарських кооперативів, міжнародних організацій та проектів з Німеччини, Литви та Австрії, науковці та інші зацікавлені особи.

Предметом дискусії учасників конференції стали такі питання:

  • Розвиток кооперативів в умовах децентралізації: освітній та кадровий аспект.
  • Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільської кооперації.
  • Кооперація як інструмент розвитку соціально-економічної інфраструктури села.
  • Міжнародний досвід сільської кооперації: уроки для України.

В ході дискусії учасники конференції зійшлися на тому, що ключова роль у формуванні та реалізації нової парадигми становлення і розвитку сільської кооперації має відводитися аграрним закладам освіти, які у співпраці із сільськогосподарськими дорадчими службами мають стати головним джерелом та каналом донесення інформації до сільського населення. Крім того, наголошувалося на навчальній, просвітницькій роботі в регіонах, створенні національного центру сільськогосподарського дорадництва і просвітництва для забезпечення можливостей доступу до інформації та освітніх ресурсів, започаткуванні спільних проектів міністерств, закладів освіти і дорадчих служб, а також на розвитку дитячого, молодіжного фермерства та кооперації.

 Завідувач Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»,  Ольга Макушок